Ankieta dotycząca kwartalnika EBiŚ

Szanowni Państwo,

na początku marca 2013 r. wydaliśmy numer 1/2013 kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Jest to nowa odsłona EBiŚ, którą stworzyliśmy ze szczególnym uwzględnieniem formy udostępniania - czyli wyłącznie przez internet (ebis.ibe.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią numerów od 1/2013 włącznie [linki: 1/2013, 2/2013, 3/2013], a jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o podzielenie się wrażeniami z lektury przez wypełnienie krótkiej ankiety. Poznanie Państwa zdania na temat treści i formy EBiŚ pozwoli nam stworzyć kwartalnik, który najlepiej będzie spełniać Państwa oczekiwania.

Mamy nadzieję, że będą Państwo wracać na stronę EBiŚ w poszukiwaniu ciekawych i przydatnych w pracy materiałów. W ten sposób będą mogli Państwo także sprawdzić, czy kwartalnik zmienia się zgodnie z Państwa sugestiami.

dr Takao Ishikawa, Redaktor Naczelny

1. Treść i forma

1. Jakich zagadnień i z jakich obszarów nauk przyrodniczych oczekiwalibyście Państwo w dziale NAUKA?

obszar:zagadnienia
biologia ->
chemia ->
geografia ->
fizyka ->
interdyscyplinarny ->

2. Na ile przydatne są poszczególne rodzaje materiałów/publikacji zaliczanych do działu SZKOŁA?
(w skali 1-5, gdzie 1 - zdecydowanie nieprzydatne, 5 - zdecydowanie przydatne)

rodzaj tekstu:ocena:
scenariusz zajęć
karta pracy
zadania
doniesienia z badań edukacyjnych
informacje o prawie oświatowym
prezentacja narzędzi internetowych
artykuł z zakresu pedagogiki
wskazówki metodyczne
własne propozycje:

3. Co podobało się Państwu w numerach od 1/2013 włącznie?
(sugerujemy udzielenie odpowiedzi odnośnie do konkretnych działow kwartalnika: NAUKA, SZKOŁA, KRÓTKO; w poniższym polu można jednak skasować ich tytuły i udzielić swobodnej odpowiedzi)

4. Co nie podobało się Państwu w numerach od 1/2013 włącznie?
(sugerujemy udzielenie odpowiedzi odnośnie do konkretnych działow kwartalnika: NAUKA, SZKOŁA, KRÓTKO; w poniższym polu można jednak skasować ich tytuły i udzielić swobodnej odpowiedzi)

5. Obecnie kwartalnik EBiŚ można przeglądać na stronie internetowej, a w ramach prenumeraty otrzymuje się pliki PDF, które można dowolnie kopiować i drukować. Czy mimo to chcieliby Państwo, aby obok wersji elektronicznej EBiŚ ukazywał się również w wersji drukowanej?

TAK NIE

6. Obecnie prenumerata roczna wynosi 60 zł brutto. Jeśli poprzednio odpowiedzieli Państwo TAK, ile pieniędzy rocznie byliby Państwo zapłacić za prenumeratę kwartalnika zarazem w wersji elektronicznej i drukowanej? [proszę podać liczbę całkowitą]

2. Źródło

Skąd dowiedzieli się Państwo o istnieniu kwartalnika?

Skąd dowiedzieli się Państwo o istnieniu wersji dostępnej online?

3. Dane kontaktowe (fakultatywnie)

Jeśli chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie, prosimy o podanie wszystkich lub części danych do kontaktu. Ponieważ przynajmniej niektóre z nich są danymi osobowymi, konieczne jest zaznaczenie kwadracika obok poniższej klauzauli (w przeciwnym razie wszystkie poniższe dane nie zostaną wysłane).

e-mail:
imię (imiona):
nazwisko:
zawód:
miejsce pracy:
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych w tym formularzu danych osobowych na potrzeby informowania mnie o inicjatywach podejmowanych w związku z działalnością kwartalnika EBiŚ, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


wpisz słowo ebis:

(konieczne; zabezpieczenie przed robotami)Dziękujemy!