kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Formularz recenzji

Recenzent ocenia: 1) merytoryczną wartość artykułu, 2) jego wartość z punktu widzenia odbiorców EBiŚ oraz 3) dokonuje formalnej ocena artykułu (poprawność języka, jasność przekazu itp.). Następnie określa, czy: artykuł może się ukazać bez zastrzeżeń, nadaje się do publikacji po dokonaniu wskazanych poprawek, czy też nie nadaje się do publikacji. Wyjątkowo, jeśli błędy są poważne, ale artykuł po ich usunięciu może się ukazać, recenzent może wybrać opcję dopuszczenia do druku pod warunkiem zatwierdzenia poprawek.

Wyszysko to ujęte jest w formularzu recenzji, który wypełnia recenzent wykonując recenzję.

Formularz dostępny jest tutaj: plik DOC

Wszelkie uwagi powinny zostać wyliczone w formularzu. Jeśli jednak recenzent woli, może swoje uwagi nanieść na tekście w trybie „śledź zmiany”.