kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779Kontakt

Adres redakcji:
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

strona internetowa: ebis.ibe.edu.pl
e-mail redakcji: ebis@ibe.edu.pl


Redaktor naczelny: dr Takao Ishikawa, t.ishikawa@ibe.edu.pl 

Sekretarz redakcji: Magdalena Rzeszotek, m.rzeszotek@ibe.edu.pl, +48 22 24 17 101

 

Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych,
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
tel. (22) 24-17-100
strona internetowa: ibe.edu.pl
e-mail wydawcy: ibe@ibe.edu.pl

Magdalena Rzeszotek, m.rzeszotek@ibe.edu.pl ,