kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2011/1

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 3


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek

Zapłodnienie in vitro, szansa czy zagrożenie? [abstrakt] – 5

Paweł Kowalski

Optymizm a antyzdrowotne zachowania młodzieży studiującej kierunki nauczycielskie na Uniwersytecie Zielonogórskim [abstrakt] – 12

Tadeusz Riedl, Marcin Pasek

Wiedza ekologiczna i przekonania zdrowotne przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego z Gdańska [abstrakt] – 21

Wiesław Stawiński

Problemy doboru metod w badaniach biologiczno-dydaktycznych [abstrakt] – 27

Doskonalenie zawodowe

Irmina Buczek, Wojciech Grajkowski, Joanna Lilpop, Agnieszka Twardowska

Prace badawcze Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE – 36

Lilianna Hoppe

Formy doskonalenia nauczycieli przyrody z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i instytucji ekologicznych województwa pomorskiego – 42

Anna Strumińska-Doktór

Higiena wieku dojrzewania – 48

Informacje, porady, listy

Wiesław Stawiński

NOWE KSIĄŻKI: Eleonora Bobrzyńska, Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia – 0

Doskonalenie zawodowe

Ligia Tuszyńska

Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia – 52

Karolina Czerwiec

Zadania sytuacyjne jako narzędzie kontroli wiedzy uczniów i studentów – 58

Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcic

Elżbieta Buchcic: Projekt edukacyjny – przyjemność nauczania czy obowiązek? – 66

Prosto ze szkoły

Iwona Paluch, Magdalena Krzysztofik

Metoda badania aktywności oddechowej mikroorganizmów glebowych do realizacji w warunkach szkolnych – 71

Maria Stachowicz-Polak

Zajęcia w terenie jako skuteczna forma kształcenia i wychowania w szkole – 77

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne

Danuta Cichy

Obszar edukacyjny filozofii zrównoważonego rozwoju – 85

Komputer w edukacji

Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała

Wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu hybrydowym treści biologicznych – 97

Informacje, porady, listy

Irmina Buczek

Ciekawy życia? – studiuj na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego! – 106

List do redakcji – 112