kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2011/2

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 3


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Agata Pietrzyk

Próby rozwiązywania problemów w gospodarce odpadami komunalnymi [abstrakt] – 5

Włodzimierz Mierzwa, Bożena Witek, Agnieszka Kamińska, Ewa Ochwanowska

Nikotyna – alkaloid niebezpieczny [abstrakt] – 14

Magdalena Korzycka-Stalmach

Dopalacze – charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym [abstrakt] – 22

Doskonalenie zawodowe

Aneta Ganeczko

Badania PISA 2009 – polscy uczniowie powyżej średniej – 28

Joanna Lilpop

Jak naucza się przedmiotów przyrodniczych w Europie? Relacja z wyjazdu studyjnego do Anglii – 29

Wiesław Stawiński

Zasoby wiedzy przyrodniczo-dydaktycznej w Polsce. Jak uchronić je przed zniszczeniem i zapomnieniem? – 34

Agnieszka Kamińska

Kilka uwag o promocji zdrowia – 39

Irena Celejowa

Trudna droga do powrotu przedmiotu o zdrowiu w polskich szkołach – 43

Alicja Walosik, Wojciech Mikos

Edukacja przyrodnicza w parkach narodowych – 48

Joanna Tabara

Woda – źródło życia – od ujęcia do spożycia – 56

Prosto ze szkoły

Grażyna Jasiecka

Ekologia w Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi – 63

Magdalena Burczyk, Irmina Ignatowska, Zbigniew Hamielec

Konkurs ekologiczny w Gimnazjum Jezuitów w Gdyni – 71

Komputer w edukacji

Julia Franczuk

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej – 75

Informacje, porady, listy

Danuta Cichy

Sprawozdanie z działalności redakcji EBiŚ w latach 2006–2010 – 0

Zielone Dzieciaki na Dzień Dziecka – 84

List Krystyny Hordyjewicz do Redakcji – 85

Redakcja

Odpowiedź Redakcji – 86

Redakcja

NOWE KSIĄŻKI – 87