kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2011/3

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Jolanta Klusek, Justyna Klusek, Agnieszka Kamińska, Adam Kołątaj

Czy cholesterol to tylko miażdżyca? [abstrakt] – 5

Jolanta Klusek, Justyna Klusek

Antyoksydanty w diecie człowieka [abstrakt] – 13

Tamara Kozikowska

Wyniki egzaminów zewnętrznych a awans zawodowy nauczycieli [abstrakt] – 22

Doskonalenie zawodowe

Ilona Żeber-Dzikowska

Z badań nad świadomością środowiskowo-ekologiczną uczniów w Świętokrzyskim Parku Narodowym – 27

Alicja Walosik

Tatrzański Park Narodowy – 44

Alicja Walosik, Wojciech Mikos

Edukacja przyrodnicza w Tatrzański Parku Narodowym – 48

Irena Walentyńska

Edukacja przyrodnicza w Babiogórskim Parku Narodowym – 55

Marzena Albrycht

Unikatowy świat Babiej Góry – 60

Małgorzata Maciejczyk

Bioróżnorodność na biblijnym stole – 66

Prosto ze szkoły

Renata Z. Rutkowska, Marian Rutkowski

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Zbójnie – 75

Zdzisława Pawlata

Ścieżka przyrodniczo-leśna "Łuba" – 83

Magdalena Żmijewska

Pies dla Stasia – 87

Komputer w edukacji

Michał Żuk

Wykorzystanie map ze stron internetowych w podnoszeniu wiedzy o ochronie przyrody w Polsce – 92

Informacje, porady, listy

Kongres Polskiej Edukacji – zaproszenie do publicznej debaty nad stanem polskiej edukacji – 97

Danuta Cichy

NOWE KSIĄŻKI: M. Federowicz, M. Sitek (red.), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010 – 101