kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2011/4

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Urszula Poziomek

„Młodzież a natura 2000” – Komentarz do badania świadomości ekologicznej gimnazjalistów [abstrakt] – 4

Adam Kowalak

Edukacja a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [abstrakt] – 15

Marta Walczak, Agnieszka Kamińska

Krew – płyn ratujący życie - Marta Walczak, Agnieszka Kamińska [abstrakt] – 21

Doskonalenie zawodowe

Danuta Cichy

Polskie obszary chronione – Natura 2000 – 29

Urszula Poziomek

Laboratorium myślenia w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE – 32

Ryszard Kowalski, Maria Obrębska, Olga Szynkarczyk

Kształcenie nauczycieli biologii i przyrody w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – 35

Prosto ze szkoły

Ilona Żeber-Dzikowska

Park Dinozaurów w Bałtowie – lekcją biologii i geografii dla odwiedzających – 43

Maria Obrębska

Skład i rola krwi – scenariusz lekcji w gimnazjum – 48

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne

Irena Fudali

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako przykład realizacji edukacji ekologicznej w zrównoważonym rozwoju – 51

Komputer w edukacji

Beata Jancarz-Łanczkowska, Małgorzata Podolak

Rola nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w kształceniu zdalnym – 62

Małgorzata Podolak, Iwona Mazur, Zbigniew Hamielec

Program kursu informatyczno-metodycznego dla nauczycieli biologii – 71

Informacje, porady, listy

Redakcja

Żegnamy Profesora Wincentego Okonia – 89

Teresa Stachurska-Maj

„Człowiek: ewolucja niezwykła. Zaczęło się od Darwina...”. Wystawa interaktywna agencji Kontakt. Grzegorz Furgo – 90

Urszula Poziomek

XVII Konferencja Dydaktyków Biologii w Kielcach – 93

Z. Kurek-Maciejewicz

Henkel Polska Sp. z o.o.: Pionierski projekt pierwszej zeroemisyjnej szkoły w Polsce – 94

A. Czerwińska

To nie krasnoludki palą śmieci – happening – 95

Danuta Cichy

NOWE KSIĄŻKI: Gosia Świderek "Gdzie schowała się ekologia? Raport z analizy podręczników" – 96