kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2012/1

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 3


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Elżbieta Tomasik, Jolanta Klusek, Justyna Klusek, Agnieszka Kamińska

Rola rodników tlenowych w procesach metabolicznych zwierząt [abstrakt] – 5

Elżbieta Tomasik, Jolanta Klusek, Justyna Klusek, Agnieszka Kamińska

Reakcje adaptacyjne komórek na stres oksydacyjny [abstrakt] – 14

Elżbieta Tomasik, Jolanta Klusek, Justyna Klusek, Agnieszka Kamińska

Ciekawe zjawisko apoptozy - komórki umierają cicho i pokornie [abstrakt] – 24

Iwona Wąsek

Hodowle komórek i tkanek roślinnych in vitro [abstrakt] – 33

Doskonalenie zawodowe

Wiesław Stawiński, Erwin Zabel

Z dziejów współpracy polskich i niemieckich dydaktyków biologii – 41

Alicja Walosik

Wiedza i świadomość ekologiczna uczniów gimnazjum a założenia podstawy programowej – 44

Elżbieta Buchcic

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych warunkiem rozwoju zawodowego – 53

Prosto ze szkoły

Maria Kopańska-Kogut

Ciekawa i efektywna przygoda z przyrodą w klasach I-III z wykorzystaniem metod aktywizujących – 61

Izabella Łysiak

„Od poznania do działania” – jak m.st. Warszawa wspiera edukację ekologiczną w szkołach podstawowych? – 69

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne

Paweł Góralczyk, Izabela Szot

Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej „Z Łopusznej na Jankówki” w Gorczańskim Parku Narodowym – 76

Komputer w edukacji

Katarzyna Potyrała, Wioletta Skrzypek

Nowe media w edukacji biologicznej i środowiskowej – 87

Julia Franczuk

Tablica multimedialna w szkole podstawowej – 97

Informacje, porady, listy

Danuta Cichy

Konferencja uczniowska – „Nie bój żaby” – 100

Joanna Kaźmierczak

O pracach Zespołu Dydaktyk Szczegółowych – 101

Danuta Cichy

Nowe książki: „Ewolucja gatunków” – 102