kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2012/2

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 3


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Danuta Cichy

Kwartalnik EBiŚ – 10 lat w służbie edukacji [abstrakt] – 5

Bożena Witek, Ewa Kwiecień-Błońska, Adam Kołątaj

Współczesna genetyka – zagrożenia i nadzieje [abstrakt] – 10

Katarzyna Potyrała

Edukacja biologiczna i środowiskowa wobec wyzwań współczesnej kultury [abstrakt] – 0

Łucja Myślik, Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych – problemy, opinie i motywacje mieszkańców Krakowa [abstrakt] – 22

Wiesław Stawiński

Cechy dobrego nauczyciela biologii – kompetencje czy/i autorytet? [abstrakt] – 35

Zdravka Kostova, Elka Vladimirova, Blagovesta Radoynovska

Secondary school students’ environmental concern in Bulgaria – 44

Emilia Huttmanová, Peter Adamišin, Ondrej Hronec

Możliwości zwiększania świadomości ekologicznej uczniów szkół średnich w Słowacji – 55

Doskonalenie zawodowe

Beata Jancarz-Łanczkowska

„Przyroda” w liceum ogólnokształcącym – oczekiwania i obawy nauczycieli w świetle badań – 60

Teresa Stachurska-Maj

Ewaluacja pracy nauczyciela biologii i przyrody – 67

Alicja Walosik

Edukacja zdrowotna w gimnazjum – propozycje rozwiązań dydaktycznych – 74

Prosto ze szkoły

Beata Jancarz-Łanczkowska

„Biologiczni rekordziści” – konspekt zajęć z przyrody w liceum ogólnokształcącym – 82

Elżbieta Buchcic

„Bioróżnorodność genetyczna, gatunkowa i ekosystemowa – scenariusz zajęć edukacyjnych dla gimnazjum – 87

Izabella Łysiak

Projekty artystyczno-edukacyjne z zakresu edukacji środowiskowej jako element mikrosystemu edukacyjno-wychowawczego w Gimnazjum nr 4 w Warszawie – 95

Izabela Szot

Kształtowanie umiejętności formułowania pytań na lekcjach biologii w gimnazjum – 101

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne

Anna Strumińska-Doktór

Edukacja środowiskowa krokiem do patriotyzmu – 109

Ilona Żeber-Dzikowska

Możliwości prowadzenia edukacji środowiskowej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego – 116

Komputer w edukacji

Katarzyna Socha

Wykorzystanie narzędzi TI w edukacji genetycznej – 128

Informacje, porady, listy

Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska

Jubileusz kwartalnika EBiŚ – 132

List gratulacyjny z okazji Jubileuszu czasopisma – 136

Wiesław Stawiński

Nowe książki: "Człowiek przejrzysty, czyli jego problemy z własną genetyką" – 137