kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2012/3

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 5


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Jan Pinowski, Barbara Pinowska

Seks jesienny ptaków i jego konsekwencje [abstrakt] – 7

Hauke Hellwig, Annette Upmeier zu Belzen

Rozwój pozaprzedmiotowych kompetencji środowiskowych i zrównoważonego rozwoju – koncepcje dydaktyczne nauczycieli biologii [abstrakt] – 20

Ulrich Kattmann

Model edukacyjnych rekonstrukcji w przedmiotach przyrodniczych [abstrakt] – 34

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek

Choroby cywilizacyjne XXI wieku [abstrakt] – 46

Wojciech Fronczyk

Alkohol, alkoholizm i organizm człowieka [abstrakt] – 58

Doskonalenie zawodowe

Anna Batorczak

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach Wielkiej Brytanii [abstrakt] – 67

Artur Mielczarek

Kształtowanie postaw proekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej [abstrakt] – 75

Adam Kowalak

Korelacja programów edukacji środowiskowej młodzieży wiejskiej i dorosłych w ramach realizacji kształcenia przez całe życie [abstrakt] – 82

Prosto ze szkoły

Ilona Żeber-Dzikowska

Projekty edukacyjne – przykłady zajęć o tematyce środowiskowo‑edukacyjnej [abstrakt] – 94

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne

Izabela Szot

Projekt edukacyjny „Na co chorują mieszkańcy Woli Batorskiej i Niepołomic?” [abstrakt] – 107

Informacje, porady, listy

Marcin Trepczyński

Jubileuszowe posiedzenie Rady Naukowej – sprawozdanie – 113

Redakcja

60 lat minęło jak jeden dzień... gratulacje – 116

Wiesław Stawiński

Co badają, o czym piszą niemieccy dydaktycy przedmiotów przyrodniczych – 118

Marcin Trepczyński

EBiŚ na Fiszkotece – wygodne narzędzie dydaktyczne – 122

Marcin Trepczyński

Nowe książki: Świętokrzyski a międzynarodowy – 123

Danuta Cichy

Nowe książki: „Wiedza przyrodnicza uczniów klas I–III szkoły podstawowej w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej” – 124

Danuta Cichy

Nowe książki: „Społeczne i rekreacyjno‑zdrowotne aspekty edukacji” – 125