kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2012/4

« « zobacz wszystkie numery

Od redakcji – 7


Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych

Przemysław Woźniak

Poważny hormon – testosteron [abstrakt] – 9

Jolanta Klusek, Justyna Klusek, Elżbieta Tomasik, Agnieszka Kamińska

Zjawisko bólu i sposoby jego leczenia [abstrakt] – 19

Ewa Kwiecień-Błońska, Bożena Witek

I dalej nie wiemy, co to jest stres? [abstrakt] – 30

Aneta Adamczuk, Irena Siegień, Iwona Ciereszko

Roślinne kultury in vitro – charakterystyka i zastosowania [abstrakt] – 38

Monika Stulgis, Iwona Ciereszko

Reakcje roślin na deficyt fosforanów [abstrakt] – 47

Edyta Łukaszuk, Iwona Ciereszko

Odpowiedź fizjologiczna roślin na uszkodzenia mechaniczne [abstrakt] – 56

Aleksandra Dłubacz

Na zewnątrz pomarańcza, a w środku kiwi [abstrakt] – 63

Ilona Żeber-Dzikowska

Problemy i zagrożenia współczesnej edukacji przyrodniczej [abstrakt] – 70

Agnieszka Kamińska

Alkohol a zdrowie człowieka [abstrakt] – 77

Małgorzata Gołębiowska

Problem afazji. Czy teoria ma wpływ na praktykę? [abstrakt] – 84

Doskonalenie zawodowe

Jean-Yves Cariou

Reforma edukacji przyrodniczej we Francji: intencje i realia [abstrakt] – 92

Bożena Wójtowicz, Agnieszka Świętek

Wątki geograficzne w nowej podstawie programowej do Przyrody w szkole ponadgimnazjalnej [abstrakt] – 98

Katarzyna Brzenska, Marcin Purchałka

Szkoły promujące zdrowie w Polsce [abstrakt] – 105

Prosto ze szkoły

Danuta Cichy, Ilona Żeber-Dzikowska

Krążenie płynów w organizmie – konspekt zajęć edukacyjnych z biologii w gimnazjum [abstrakt] – 113

Ilona Żeber-Dzikowska

Projekty edukacyjne – propagowanie ochrony przyrody i turystyki [abstrakt] – 123

Grzegorz Guziak

Elementy środowiska w zadaniach szkolnych [abstrakt] – 132

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne

Katarzyna Nycz, Katarzyna Potyrała

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w gminie Andrychów [abstrakt] – 140

Komputer w edukacji

Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska

Cyfryzacja szkoły [abstrakt] – 150

Informacje, porady, listy

Beata Barabasz-Krasny

Ogrody i parki w izraelskich kibucach – 161

Lidia Zawodnik

5. Edycja Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej – sprawozdanie – 167

Danuta Cichy

XIV Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach – 169

Danuta Cichy

Recenzja monografii „Roślinność składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych” – 170

Marcin Trepczyński

Nowe książki: Podręczniki do biologii dla szkół średnich – 172

Wydawca książki

„Biologia” Campbella i Reece po polsku – 174