kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2015/2

« « zobacz wszystkie numery

Kliknij w okładkę, by obejrzeć cały numer, lub w wybraną miniaturę poniżej, by obejrzeć konkretny artykuł. Łap za rogi: aby zmienić stronę, należy chwycić myszką za róg strony i przeciągnąć stronę (po jednym przeciągnięciu, można też obracać strony strzałkami klawiatury: w prawo i w lewo).

Od redakcji – 2

NAUKA

Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa, Michał Janerka, Marek Kucharzewski

Grelina – niewielki peptyd, WIELKIE możliwości [abstrakt] – 38

SZKOŁA

Kamil Jurowski, Anna Jurowska, Małgorzata Krzeczkowska, Wojciech Piekoszewski

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną” – toksykologia sądowo-lekarska w Polsce [abstrakt] – 58

Aleksandra Szydłowska, Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek

Śmierć komórki – znaczenie dla organizmu Konspekt zajęć edukacyjnych – 70

PPP IBE

Nowe zadania PPP (10) – 84

KRÓTKO

Katarzyna Kowalik, Barbara Bacler-Żbikowska

Akademia Bioróżnorodności – czyli lekcje przyrody w Parku Śląskim – 97