kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/3

« « zobacz wszystkie numery

Kliknij w okładkę, by obejrzeć cały numer, lub w wybraną miniaturę poniżej, by obejrzeć konkretny artykuł. Łap za rogi: aby zmienić stronę, należy chwycić myszką za róg strony i przeciągnąć stronę (po jednym przeciągnięciu, można też obracać strony strzałkami klawiatury: w prawo i w lewo).

Od redakcji – 2

NAUKA

Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Jakub Maculewicz, Adam Latała

Allelopathic effects of Synechococcus sp. on selected cyanobacteria [abstrakt] – 11

Wioleta Małgorzata Tylman, Izabela Magdalena Rzeszutko, Grażyna Dąbrowska

Mikrobiom człowieka i jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu [abstrakt] – 26

Jan Boczek, Małgorzata Kiełkiewicz

Owady – źródło wiedzy i inspiracji dla człowieka [abstrakt] – 32

Monika Wójcicka-Kloch, Bernadetta Skrzeczyńska, Justyna Biernacka, Iwona Stanisławska

Wpływ testosteronu na organizm człowieka [abstrakt] – 41

Ewa Moliszewska, Dagna Maculewicz

Dwujądrowe Rhizoctonia spp. jako patogeny roślin [abstrakt] – 54

SZKOŁA

Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Beata Bałdyga, Andrzej Rydzewski

Wdrażanie zajęć z Podstaw Teledetekcji Powierzchni Ziemi z wykorzystaniem wolnego oprogramowania Bilko [abstrakt] – 74

Alina Stankiewicz, Agnieszka Sołowiej

Opinia uczniów o nauczaniu biologii w gimnazjum [abstrakt] – 90

KRÓTKO

Magdalena Myga-Nowak, Agnieszka Godela, Monika Lewańska, Tomasz Głąb, Janusz Boratyński

Akademia Młodych Wynalazców – inicjatywa poszerzająca horyzonty postrzegania świata – 130

Katarzyna Nieszporek, Janusz Fyda, Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Nowe kierunki studiów w odpowiedzi na przemiany społeczne, gospodarcze i ekonomiczne – 134

Marek Guzik, Alicja Walosik

Muzeum Morskie u podnóża Gór – 136