kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/1

« « zobacz wszystkie numery

Kliknij w okładkę, by obejrzeć cały numer, lub w wybraną miniaturę poniżej, by obejrzeć konkretny artykuł. Łap za rogi: aby zmienić stronę, należy chwycić myszką za róg strony i przeciągnąć stronę (po jednym przeciągnięciu, można też obracać strony strzałkami klawiatury: w prawo i w lewo).

Od redakcji – 2

NAUKA

Wojciech Pusz, Tomasz Zwijacz-Kozica, Katarzyna Patejuk, Cecylia Miłowana Uklańska-Pusz

Microscopic fungal assemblage colonizing deadwood in the Karkonosze and Tatra Mountains [abstrakt] – 20

Magdalena Kubiak, Anna Kuczyńska, Joanna Gołębiewska, Monika Lipińska

Wild relatives of potato or less known representatives of the nightshade family (Solanaceae Juss.) [abstrakt] – 33

Irmina Wojciechowska, Aleksandra Wojciechowska, Karolina Wieszczycka

Exploring the world using the sense of smell [abstrakt] – 39

Agnieszka Szyszkowska, Dagmara Galas

Properties, application and degradation of plastics [abstrakt] – 44

SZKOŁA

Marcin M. Chrzanowski, Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Elżbieta Barbara Ostrowska

The periodic table of elements in chemistry textbooks for junior high-schools [abstrakt] – 57

Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka

Plants growing on wastes? Classes scenario based on household wastes – 93

KRÓTKO

Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów kwartalnika „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (ISSN: 1643-8779) zostało sfinansowane w ramach umowy 861/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The English editions of the issues of the quarterly "Biological and Environmental Education" (ISSN: 1643-8779) is financed within the aggreement 861/P-DUN/2016 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to dissemination of science.