kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/1

« « zobacz wszystkie numery

Kliknij w okładkę, by obejrzeć cały numer, lub w wybraną miniaturę poniżej, by obejrzeć konkretny artykuł. Łap za rogi: aby zmienić stronę, należy chwycić myszką za róg strony i przeciągnąć stronę (po jednym przeciągnięciu, można też obracać strony strzałkami klawiatury: w prawo i w lewo).

Od redakcji – 2

NAUKA

Olga Aleksandra Paramonova, Adam Tylicki

Moulds – friends or enemies? [abstrakt] – 8

SZKOŁA

Wojciech Pokojski, Joanna Angiel, Paulina Pokojska

Importance of digital spatial data in environmental education [abstrakt] – 34

Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka

Knowledge about local natural monuments – ignorance or flaws of the education system? [abstrakt] – 39

Marcin M. Chrzanowski, Ewa Piszczek

Elements of health education in science coursebooks [abstrakt] – 51

Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów kwartalnika „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (ISSN: 1643-8779) zostało sfinansowane w ramach umowy 861/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The English editions of the issues of the quarterly "Biological and Environmental Education" (ISSN: 1643-8779) is financed within the aggreement 861/P-DUN/2016 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to dissemination of science.