kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, 27-33

« « « 2014/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Daria Reczyńska, Bożena Witek

Życie w ekstremalnych warunkach

Abstrakt:

W artykule omówiono różne typy środowisk charakteryzujące się ekstremalnie wysokimi lub niskimi wartościami temperatury, mianowicie obszary pustynne, środowisko kominów hydrotermalnych i gejzerów oraz obszary koła podbiegunowego i głębi oceanów. Żyjące w tych środowiskach organizmy wytworzyły szereg ewolucyjnych przystosowań, dzięki którym mogą się rozwijać i rozmnażać w ekstremalnych środowiskach. Przeanalizowano również możliwości życia w warunkach pozaziemskich, a więc w Kosmosie.

Life in extreme environment

Abstract:

This article discusses the extreme environmental conditions of life, namely the low and high temperatures, hot climate of desert, cold climate North and South Poles, conditions of deep water of oceans. There are the examptes of special ecosystems as the Vida lake in Antarctica, hydrothermal vents, or geysers. The living organisms, particularly the microorganisms, evolved in these conditions have developed specific features. Cosmic sources of life on Earth has also been taken into consideration in the article.

Key words: extreme conditions, extremophiles, thermophiles, life in space


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, pp. 27-33