kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 42-51

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Małgorzata Kłyś, Jan Boczek

Żyjemy w świecie opanowanym przez owady

Abstrakt:

Owady mogą żyć w najróżniejszych warunkach i środowiskach, można je znależć praktycznie wszędzie: w wodzie słodkiej i morskiej, w glebie, na roślinach, w powietrzu oraz na i w ciele innych zwierząt. Owady odgrywają w życiu człowieka bardzo ważną rolę. Są naszymi sprzymierzeńcami, ale też szkodnikami. Są pokarmem ludzi i zwierząt, wytwarzają liczne produkty, które człowiek wykorzystuje (np. miód, wosk, mannę, jedwab), są wykorzystywane w walce biologicznej z innymi owadami oraz do zwalczania chwastów, zapylają rośliny, przyczyniają się do poprawy żyzności gleby, rozkładają martwe organizmy, a nawet mogą być wykorzystywane do ustalania czasu śmierci. Są bezpośrednią lub pośrednią przyczyną strat powodowanych w czasie produkcji i przechowywania żywności. Zjadają uprawiane przez nas rośliny, niepokoją nas swoją obecnością, żądlą, wysysają krew, są wektorami groźnych chorób człowieka i zwierząt domowych.

We live in a world dominated by insects

Abstract:

Insects can live in a variety of environments, they can be found practically everywhere: in freshwater and marine water, in soil, on plants, in the air, and on and in the body of other animals. Insects play a very important role in human life. They are the food of humans and animals, produce numerous products that humans use (e.g. honey, wax, manna, silk) are used in biological combat with other insects and weed control, pollinate plants, contribute to soil fertility distribution organisms, and even can be used to determine the time of death. They are the direct or indirect cause of losses caused during the production and storage of food. They eat the plants we grow, they disturb us with their presence, they sting, they suck blood, they are vectors of man and animals.

Key words: insects useful, harmful insects, insect biodiversity


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 42-51