kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2015/2, 58-62

« « « 2015/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Kamil Jurowski, Anna Jurowska, Małgorzata Krzeczkowska, Wojciech Piekoszewski

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną” – toksykologia sądowo-lekarska w Polsce

Abstrakt:

W Polsce początki toksykologii miały miejsce w Krakowie, bowiem pierwszy wykład z tej dziedziny wygłosił dr Józef Markowski już w 1824 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, kilka lat po wydaniu pierwszej rozprawy toksykologicznej przez lekarza króla Ludwika XVIII – Orfilę na Uniwersytecie Paryskim. W pracy opisano najstarszą ze znanych dyscyplin z tej dziedziny – toksykologię sądową (często również nazywaną sądowo-lekarską), która zajmuje się truciznami i zatruciami z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – zwłaszcza w zakresie analizy toksykologiczno-chemicznej o charakterze ekspertyzowym. W niniejszej pracy przedstawiono zarówno zarys historii toksykologii sądowo-lekarskiej w Polsce, jak również możliwości kształcenia w tej dyscyplinie, jakie stwarzają jednostki naukowe. Ponadto przedstawiono również innowacyjny projekt związany z propozycją wprowadzenia przedmiotu „toksykologia” do szkół ponadgimnazjalnych. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą w Polsce pracę związaną z dydaktyką toksykologii na Polskich uczelniach.

„Everything is poison and nothing is poison” – forensic toxicology in Poland

Abstract:

In Poland, rudiments of the toxicology, took place in Kraków, due to the fact that the first lecture from this sphere was presented by Józef Markowski in 1824 at the Jagiellonian University, several years after the first toxicological dissertation of Ludwik XVIII – Orfil at University of Paris. This work describes forensic toxicology – the oldest discipline among the others. It is connected with the poisons and intoxications from justice and law enforcement point of view, especially in the field of chemical-toxicological analysis. This paper presents the history of forensic toxicology in Poland and the possibilities of education in this discipline posed by research units. Moreover, an innovative project, related to the proposal to introduce the subject “toxicology” to high schools, will be described. This article is the first work connected with the teaching of toxicology at Polish universities.

Key words: forensic toxicology, poison, medical toxicology


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2015/2, pp. 58-62