kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, 60-61

« « « 2013/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Urszula Poziomek

Angielskie narzędzia dydaktyczne. Refleksje z wizyty studyjnej

English didactical tools. Reflections of the study visit


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, pp. 60-61