kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 56-66

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Krzysztof Spalik, Anna Markowska, Maciej Lechowicz, i inni

Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przybliżenie nauczycielom przedmiotów przyrodniczych pojęcia błędnych przekonań. Przedstawiona jest funkcjonalna typologia błędnych przekonań, a także ich przykłady z biologii, chemii, fizyki i geografii, z którymi mogą się zetknąć nauczyciele gimnazjalni i licealni. Podane są także przykłady zadań, które mogą posłużyć do diagnozy wybranych błędnych przekonań.

The Misconceptions in Science Education

Abstract:

The aim of this paper is to show the importance of misconceptions in the process of science education. The functional typology of misconceptions is illustrated with examples from biology, chemistry, physics and geography at ISCED levels 2 and 3. Examples of tasks that are given in the article may be used for the diagnosis of some misconceptions.

Key words: misconception, science education, stereotype, preconception


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 56-66