kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/4, 17-22

« « « 2013/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Miścicka

Biologia syntetyczna – nowa gałąź biologii

Abstrakt:

Biologia syntetyczna to dziedzina nauki, zajmująca się projektowaniem i tworzeniem sztucznych układów biologicznych na podstawie już istniejących elementów w naturze. Jest to interdyscyplinarna nauka, będąca połączeniem biologii molekularnej, inżynierii  genetycznej, chemii organicznej i bioinformatyki. Cechą szczególną biologii syntetycznej, wyróżniającą ją na tle dobrze znanych  metod inżynierii genetycznej, jest standaryzacja elementów genetycznych, co umożliwia ich bardzo łatwe łączenie i tworzenie nowych układów biologicznych. Ze względu na to, że biologia syntetyczna jest wciąż stosunkowo młodą dziedziną nauki, co roku organizowany jest konkurs biologii syntetycznej iGEM skierowany do studentów uczelni wyższych, który ma popularyzować biologię syntetyczną wśród młodych naukowców, promować aktywność studencką iwzbogacać rejestr standardowych części biologicznych.

Synthetic biology – new branch of biology

Abstract:

Synthetic biology is realm of science that design and construct new biological systems from different perspectives, focusing on  finding how life works. It is an emerging interdisciplinary field that combines molecular biology, genetic engineering, organic chemistry, and bioinformatics. Differently from well-known genetic engineering approaches, synthetic biology utilizes standard  genetic elements which may be combined easily to develop new biological systems. Because synthetic biology is still young discipline, the International Genetically Engineered Machine (iGEM) competition, initially aimed at undergraduate students, is organized once a year in order to promote the synthetic biology among young scientists, and to help ascientific society that can further develop new genetic elements stored in genetic parts registry.

Key words: synthetic biology, iGEM, BioBrick


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/4, pp. 17-22