kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, 10-18

« « « 2018/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Agata Sośnicka, Sandra Górska, Jadwiga Turło

Biological, chemical and ecological properties of Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm

Abstrakt:

Armillaria mellea is a commonly occurring fungi species, belonging to the Basidiomycota division. As an edible fungus, A. mellea’s fruiting bodies and rhizomorphs are rich in high amounts of polysaccharides, proteins, fats and other elements. The species has also been found to be a medicinal fungus as its curing properties have been proven by results of many pieces of research. A. mellea shows a number of interesting abilities, mainly it is capable of bioluminescence and forms mycelial cords. These are a tool for conducting nutrients but also infecting adjacent plants, which makes the species a dangerous plant pathogen. Due to the ability of degrading wood components with the use of the enzymatic ligninolytic complex, the fungus has been classified as a member of a wide fungal group called white-rot fungi. Fungi belonging to this group are capable of breaking down many hazardous environment pollutants, which raises an argument to apply them in mycoremediation.

Przegląd właściwości biologicznych, chemicznych i ekologicznych gatunku Opieńka miodowa (łac. Armillaria mellea)

Abstract:

Opieńka miodowa (łac. Armillaria mellea) jest powszechnie występującym gatunkiem grzyba, który przynależy do typu Podstawczaków. Opieńka jest jadalna- jej owocniki i ryzomorfy są bogatym źródłem polisacharydów, białek, tłuszczów oraz innych makroelemntów. Gatunek znalazł również zastosowanie w medycynie, jego właściwości lecznicze zostały przebadane i opisane w wielu publikacjach. Opieńka miodowa posiada wachlarz interesujących właściwości, z czego najbardziej widowiskowymi są bioluminescencja i zdolność do wytwarzania ryzomorf. Ryzomorfy umożliwiają transport związków mineralnych, a także służą jako narzędzie do atakowania i infekowania sąsiadujących roślin, dzięki czemu gatunek jest klasyfikowany jako niebezpieczny patogen roślin. Opieńka miodowa jest wyposażona w enzymatyczny kompleks ligninolityczny, który odgrywa kluczową role w degradacji drewna i jest cechą charakterystyczną gatunków należących do grupy grzybów zwaną w języku angielskim white-rot fungi, której opieńka jest członkiem. W związku z tym, grzyby z tej grupy okazały się być także zdolne do degradacji wielu niebezpiecznych, zanieczyszczeń środowiska, co pokazuje zasadność użycia grzybów white-rot w mykoremediacji.

Key words: Armillaria mellea; Opieńka miodowa; Ryzomorfy; Bioluminescencja; Medyczne grzyby; Patogen roślin, White-rot fungi; Mykoremediacja


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, pp. 10-18