kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 21-29

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Magdalena Potempa, Paweł Jonczyk, Aleksandra Potempa, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Cukrzyca – jej wpływ na proces nowotworzenia

Abstrakt:

Współwystępowanie cukrzycy typu 2 i nowotworów nabiera coraz istotniejszego znaczenia klinicznego. Stale zwiększone stężenie glukozy we krwi, które pociąga za sobą hiperinsulinemię są czynnikami predysponującymi do inicjacji procesu nowotworzenia w odniesieniu do niektórych rodzajów nowotworów złośliwych. Udokumentowane zostało, że zaburzony metabolizm węglowodanów najbardziej sprzyja powstaniu raka trzustki, wątroby, jelita grubego oraz narządu rodnego. Niewykluczone jest także promowanie procesu nowotworowego w kierunku innych nowotworów. Hiperglikemia i insulinooporność komórek prowadząca do coraz większego wydzielania insuliny powoduje szereg zmian biochemicznych, których ostatecznym efektem jest proproliferacyjne działanie na komórki. Proces karcynogenezy u chorych na cukrzycę związany jest także z wydzielaniem w nadmiernych ilościach insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1, ang. Insulin-like Growth Factor 1). Dodatkowo jego receptor może być także pobudzany przez insulinę. Natomiast rola IGF-1 w procesie nowotworowym per se jest dość dobrze poznana. W pracy autorzy przedstawiają główne doniesienia naukowe dokumentujące wzajemne zależności pomiędzy cukrzycą a nowotworami złośliwymi wraz z próbami ich wyjaśnienia. Ponadto w pracy wspomniano o potencjalnym przeciwnowotworowym działaniu metforminy – leku pierwszego wyboru w terapii cukrzycy typu 2.

Diabetes – its role in carcinogenesis

Abstract:

Diabetes mellitus and neoplasms are more and more common medical diagnosis in elderly patients. Coexistence of these two states have growing clinical importance. Constantly increased blood glucose concentration followed by hyperinsulinaemia are major factors predisposing to some types of cancer. Disturbed carbohydrates metabolism is well known in liver, pancreas, colon and gynecological carcinogenesis. It is also possible that diabetes can promote other types of cancer. Hyperglycaemia and insulin resistance lead to more and more insulin blood concentration. This state causes some biochemical and molecular changes, especially proproliferative cell action. Among diabetic patients carcinogenesis is also associated with insulin-like growth factor (IGF-1, Insulin-like Growth Factor-1) oversecretion. Additionally its receptor can be activated by insulin too. Role of IGF-1 per se in carcinogenesis is commonly known. In this paper there are presented some scientific reports linking diabetes and cancer. Authors have also described explanation of their interdependence. Moreover authors have reported about anti-cancer role of metformin.

Key words: diabetes, malignant neoplasms, cancer, glucose, insulin


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 21-29