kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 58-61

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Urszula Poziomek

Czy bać się przyrody?

Abstrakt:

Od 1 września 2013 r. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących i technikach) rozpoczną realizację nowego przedmiotu – Przyrody. W artykule znajdziecie Państwo informacje o odbiorcach tego przedmiotu, kwalifikacjach nauczycieli do nauczania przyrody, liczbie godzin przeznaczonych na realizację tego przedmiotu oraz samej podstawie programowej i możliwych jej interpretacjach a także wskazówki metodyczne dotyczące realizacji zajęć i oceniania.

Should we be afraid of Science?

Abstract:

Since the September 1st 2013 science teachers in secondary schools: liceum (comprehensive high school), and technikum (senior vocational high school) will introduce a new subject – the Science. This subject raises a lot of emotions in the pedagogical environment for several reasons:
-    Science Core Curriculum differs in its structure from the curricula of other subjects,
-    There is an obligation to implement only the curriculum learning outcomes not its content,
-    Science cannot be taken at the final external examination (matriculation),
-    There is a lack of interesting, innovative programs to teach this subject,
-    There is a continuous shortage of teaching tools for the implementation of Science subject.
So should we be afraid of Science? No, we just have to understand it and make friends with it.
In this paper you will find information about the recipients of this course, teachers qualified to teach Science, the number of hours devoted to teaching the subject as well as about the Science Core Curriculum and its possible interpretations and methodological guidance on its implementation and evaluation activities.

Key words: secondary school, Nature, Science, Core curriculum, methodological guidance


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 58-61