kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 98-101

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Aleksandra Skawina

Dotknąć biologii. II Ogólnopolska Noc Biologów na UW

Touch biology. II Polish Biologist Night at University of Warsaw


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 98-101