kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, 88-89

« « « 2014/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Eliza Rybska,

Dydaktyka…, ale jaka? W Gdańsku o dydaktyce akademickiej

What didactics? In Gdansk about academical teaching


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, pp. 88-89