kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/1, 50-56

« « « 2017/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Wojciech Pokojski

Educational computer games in geography

Abstrakt:

The Internet provide access to interactive websites and applications on-line for learning.
The article presents an overview of the didactic games in a field of geographical education available mainly in the form of websites and online applications enabling interactive learning. This article contain evaluation of these games.

Educational computer games in geography

Abstract:

The Internet provide access to interactive websites and applications on-line for learning.
The article presents an overview of the didactic games in a field of geographical education available mainly in the form of websites and online applications enabling interactive learning. This article contain evaluation of these games.

Key words: didactic games, geography, Street View


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/1, pp. 50-56