kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, 3-8

« « « 2016/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Łukasz Dylewski

Ekologia i ewolucja interakcji pomiędzy konsumentami nasion i drzewami iglastymi

Abstrakt:

Specjalizacja gatunków żerujących na nasionach zamkniętych w szyszkach jest szczególnym przykładem koewolucji, która może zachodzić w relacjach antagonistycznych, jak i mutualistycznych. Liczba wyspecjalizowanych gatunków żerujących na nasionach w czasie, kiedy są one chronione przez szyszkę, jest niewielka. Do niej należą następujące taksony: krzyżodzioby (Loxia sp.), wiewiórki (Sciurus vulgaris L. i Tamiasciurus sp.), orzechówka (Nucifraga caryocatactes L.), dzięcioły (Picidae) oraz owady. W wyniku presji selekcyjnej wywieranej przez wyżej wymienione zwierzęta, drzewa iglaste wytworzyły formę obrony w postaci grubszych tarczek, czy też kolczastych wyrostków. Konsumenci nasion dokonują selekcji wobec pewnych cech morfologicznych szyszek faworyzujc określone cechy fenotypowe.

Ecology and evolution of interaction between seed predators and conifers

Abstract:

The specialization of predispersal seed predators feeding on closed cones is a particular example of co-evolution, which can occur in antagonistic relations and mutualist. The number of species that specialize in pre-dispersal seed predation is relatively small. Examples of specialized pre-dispersal seed predators adapted to feeding on closed cones include vertebrate species like crossbills (Loxia sp.), squirrels (Sciurus vulgaris L. and Tamiasciurus sp.), nutcrackers (Nucifraga caryocatactes L.), woodpeckers (Picidae family) and some insects. As the results of selective pressure by the pre-dispersal seed predators species, coniferous create some features against them, e.g.. spiny apophyses. Seed predators as a result of selection against certain morphological features of cones favour particular phenotypic features.

Key words: co-evolution, seed predation, phenotypic selection, coniferous species


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2016/4, pp. 3-8