kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2015/1, 64-68

« « « 2015/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Irmina Buczek, Marcin M. Chrzanowski, Małgorzata Musialik, Beata N. Gawrońska, Michał Zarzycki

Flashcards for Organic Chemistry – Stimulating recall

Flashcards for Organic Chemistry – Stimulating recall


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2015/1, pp. 64-68