kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, 32-38

« « « 2018/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Marta Maruszewska-Cheruiyot, Katarzyna Donskow-Łysoniewska, Maria Doligalska

Helminty mistrzami modulacji układu odpornościowego żywiciela

Abstrakt:

Choroby pasożytnicze, w tym helmintozy obok zakażeń bakteryjnych i wirusowych stanowią znaczący problem epidemiologiczny na całym świecie. Helminty zawdzięczają swój sukces zdolności do długotrwałego utrzymywania się w organiźmie żywicielskim, która jest efektem modulacji odpowiedzi immunologicznej. Pasożytnicze robaki wykorzystują wiele strategii, które chronią je przed atakiem układu odpornościowego. Helminty unikają, hamują i zmieniają przebieg reakcji, co przekłada się na osłabienie obrony a nawet tolerancję obecności patogena. Dzięki tym właściwościom, helminty i ich produkty wydalniczo-wydzielnicze mogą być wykorzystane w opracowaniu nowych terapii chorób o podłożu autoimmunizacyjnym i alergii.

Helminths as masters of modulation of host immune system

Abstract:

Parasitic disorders including helminthiasis as well as bacterial and viruses are significant epidemiological problem all over the world. Helminth success depends on ability to survive long in the host organism, as a result of immunological response modulation. Parasitic worms use many strategies, which protect them against immunological system attack. Helminths avoid, inhibit and change reaction process, then the defense becomes weak hence result in parasite tolerance. These features make helminths and their excretory-secretory products useful in new autoimmunological diseases and allergy therapies.

Key words: Helminths, immunomodulation, immune system, Heligmosomoides polygyrus


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/2, pp. 32-38