kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/1, 34-38

« « « 2018/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Wojciech Pokojski, Joanna Angiel, Paulina Pokojska

Importance of digital spatial data in environmental education

Abstrakt:

The article describes the importance of spatial data resources and GIS tools in environmental education. Data resources available at European and national level and possibilities of their use in education have been presented. Assessment of usefulness of these resources for environmental education objectives was made. Examples of use of spatial data in environmental education are presented.

Importance of digital spatial data in environmental education

Abstract:

The article describes the importance of spatial data resources and GIS tools in environmental education. Data resources available at European and national level and possibilities of their use in education have been presented. Assessment of usefulness of these resources for environmental education objectives was made. Examples of use of spatial data in environmental education are presented.

Key words: sustainable development, spatial data, GIS, environmental education


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/1, pp. 34-38