kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, 41-51

« « « 2014/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Anna Markowska

Inne spojrzenie na świat – kartograficzne anamorfozy powierzchni

Abstrakt:

W artykule omówiona została jedna z form prezentacji kartograficznej – kartograficzna anamorfoza powierzchni. Jest to nietypowy sposób prezentacji danych statystycznych, w którym powierzchnia poszczególnych jednostek przestrzennych jest proporcjonalna do wartości zjawiska. Ze względu na swoją specyfikę, anamorfoza powierzchni jest ciekawym sposobem na graficzną prezentację zjawisk, w szczególności dotyczących problemów demograficznych i gospodarczych świata. W artykule zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania anamorfoz powierzchni w nauczaniu geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

A new view of the world – value-by-area cartograms

Abstract:

An issue discussed in the article is value-by-area cartogram, one of the cartographic presentation forms. It is a unique way of presenting statistical data, in which the surface of the individual spatial units is proportional to the value of the phenomenon. Due to its specificity, value-by-area cartogram is an interesting way of graphical representation of phenomena, in particular the demographic and economic problems of the world. The article presents the possibility of using this kind of cartogram in teaching geography in secondary and high schools.

Key words: cartogram, value-by-area cartogram, map, teaching of geography


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/2, pp. 41-51