kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, 40-51

« « « 2019/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Bartłomiej Iwańczak

Internetowe źródła danych przestrzennych w kontekście precyzji informacji dostępnej dla młodzieży i studentów

Abstrakt:

Proces zdobywania i przetwarzania informacji w kontekście edukacji formalnej różni sięzależnie od tego, czy dotyczy uczniów lub studentów należących do pokoleń sprzedrewolucji cyfrowej, czy też z pokoleń, w których świat rzeczywisty i cyfrowy nieustanniesię przenikają. Szeroki i stały dostęp do Internetu zmienił fundamentalnie sposób wyszukiwania,wyboru i przesyłania informacji oraz przyśpieszył i uprościł cały proces. Różnice w stopniu trudności kolejnych etapów przetwarzania informacji.


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2019/1, pp. 40-51