kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, 37-46

« « « 2017/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Martyna Mokrzecka

Interwencje behawioralne jako technika wspierająca zmniejszenia zużycia energii w domach studenckich. Podsumowanie stanu wiedzy oraz analiza możliwości zastosowania wybranych interwencji w domach studenckich w Polsce

Abstrakt:

W procesie projektowania i użytkowania budynków proekologicznych zużycie energii jest szczególnie istotne. O ile w fazie budowy obiektu główny nacisk kładzie się na rozwiązania technologiczne, o tyle podczas jego użytkowania podejmuje się próby pro środowiskowej aktywizacji mieszkańców.
Celem artykułu jest podsumowanie opisanych w literaturze światowej interwencji behawioralnych przeprowadzonych w domach studenckich. W artykule opisano dziewięć interwencji przeprowadzonych w latach 2007-2016. Miały one na celu zmniejszenie zużycia energii dzięki stosowaniu określonych technik motywacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców akademików. Owe techniki i ich efektywność posłużyły jako tło do badań ilościowych wykonanych w jednym z polskich miasteczek studenckich. Badania wykonane na próbie N=213 wykazały, które z proponowanych przez autora interwencji są akceptowalne przez mieszkańców domów studenckich. Wyniki badań wskazują nowe możliwości oszczędzania energii w domach studenckich w Polsce.

Applying behavioral interventions to support energy conservation in student dormitories. The state of art review and implementation analysis of selected interventions, performed in Polish student dormitories

Abstract:

In the process of construction and maintenance of proecological buildings, energy usage is a considerable issue. During the construction phase, the attention is given mainly to technical aspects of building energy consumption, whereas during the maintenance phase the behavioral interventions can be introduced to encourage building inhabitants to live in proecological way.
The purpose of the article is to summarize behavioral interventions performed in student residences. In the paper nine interventions are described, dating from 2007 to 2016. The interventions aim to encourage students to reduce energy consumption by using certain education and motivation technics. These technics and their effectiveness serve as a background for quantitative analysis performed in selected Polish student housing. Research done on sample of 213 students shows interventions that are acceptable for Polish students. The results indicate new possibilities for energy savings in Polish student dormitories.

Key words: behavioral interventions, student dormitories, energy usage, proecological buildings


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/3, pp. 37-46