kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 79-102

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Joanna Lilpop, Maria Zachwatowicz, Łukasz Banasiak, Marcin M. Chrzanowski, Piotr Bębas

Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną?

Abstrakt:

Poradnik odpowiadający na pytania:

  • Skąd bierze się przyrodnicza wiedza naukowa?
  • Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną?
  • Jak przygotować plakat naukowy na Olimpiadę Biologiczną?
  • Literatura pomocna przy przygotowywaniu pracy badawczej na Olimpiadę Biologiczną?
  • Lista sprawdzająca przed oddaniem plakatu do oceny
  • Etap recenzji plakatu zgłoszonego do Olimpiady Biologicznej


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 79-102