kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 80-83

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Irmina Buczek, Małgorzata Musialik, Elżbieta Barbara Ostrowska, Marcin M. Chrzanowski

Jak wprowadzić eksperyment naukowy... na lekcje chemii w gimnazjum? Mini-poradnik

How to introduce a scientific experiment in lower secondary school chemistry classes? Mini-guide


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 80-83