kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/1, 39-50

« « « 2018/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka

Knowledge about local natural monuments – ignorance or flaws of the education system?

Abstrakt:

The study presents the preliminary results of a survey examining knowledge about local natural monuments among students in different grades. We found that their knowledge is poor and critically needs to be improved. Since the students seem to rely mainly on the Internet and their smart devices, we propose that a type of outdoor class be held, which must be supported by multimedia. The study presented here was conducted in Zielona Góra, in 11 schools of four types or grades.

Knowledge about local natural monuments – ignorance or flaws of the education system?

Abstract:

The study presents the preliminary results of a survey examining knowledge about local natural monuments among students in different grades. We found that their knowledge is poor and critically needs to be improved. Since the students seem to rely mainly on the Internet and their smart devices, we propose that a type of outdoor class be held, which must be supported by multimedia. The study presented here was conducted in Zielona Góra, in 11 schools of four types or grades.

Key words: natural monuments, awareness, students, school, familiarity, Zielona Góra


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/1, pp. 39-50