kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 67-72

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek, Katarzyna Derlatka

Komórki macierzyste – część II. Scenariusz zajęć edukacyjnych

Stem cells - part II. Scenario


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 67-72