kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, 3-7

« « « 2013/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Karolina Archacka

Komórki macierzyste. Część I – wprowadzenie

Abstrakt:

Komórki macierzyste mają wyjątkowe właściwości wśród wszystkich komórek organizmu: są zdolne zarówno do samoodnawiania własnej populacji, jak i różnicowania się w wyspecjalizowane komórki. Ze względu na te właściwości komórki macierzyste odgrywają kluczową rolę w procesach rozwoju zarodkowego i płodowego, podczas wzrostu organizmu, a także odpowiadają za regenerację tkanek u dorosłych osobników. Komórki macierzyste klasyfikowane są ze względu na pochodzenie (zarodkowe, płodowe, organizmów dorosłych) lub ze względu na zdolność do przekształcenia się w różne rodzaje komórek (komórki totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne, unipotecjalne). Niniejszy artykuł przedstawia ogólne wiadomości dotyczące komórek macierzystych i stanowi wprowadzenie do kolejnych publikacji, które dotyczyć będą pluripotencjalnych komórek macierzystych oraz komórek macierzystych dorosłych organizmów.

Stem cells. Part I – introduction

Abstract:

Stem cells are unique among other cells building organism as they are able both to self-renew and to differentiate into specialized cells. For this reason they play pivotal role during embryonic and fetal development as well as in the growing organisms. In adults stem cells play crucial role in tissue regeneration. Stem cells are classified in terms of their origin (embryonic, fetal, and adult stem cells) or regarding their potential for differentiation into various types of cells (totipotent, pluripotent, multipotent, and unipotent stem cells). The article presents general information about stem cells and serves as an introduction to the next two publications describing pluripotent and adult stem cells, respectively.

Key words: stem cells, cell self-renewal, cell differentiation, tissue regeneration, regenerative medicine, Nobel Prize in physiology or medicine


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/1, pp. 3-7