kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/4, 3-10

« « « 2013/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Damian Bauer, Jacek Neska, Karolina Archacka

Komórki macierzyste. Część III – komórki macierzyste organizmów dorosłych

Abstrakt:

Komórki  macierzyste  obecne  w dorosłych  organizmach są w większości komórkami uni- lub multipotencjalnymi. Ich podstawową rolą jest udział wprocesach wzrostu iregeneracji tkanek, w których się znajdują. W niniejszym artykule  omówiono  wybrane  rodzaje  komórek  macierzystych występujących wdorosłych organizmach, między innymi hematopoetyczne komórki macierzyste oraz mezenchymalne komórki macierzyste. Przedstawiono także informacje na temat rzeczywistego ipotencjalnego zastosowania komórek macierzystych dorosłych organizmów wnauce imedycynie. Na zakończenie porównano komórki  macierzyste  organizmów  dorosłych  z komórkami  pluripotencjalnymi,  omówionymi  w poprzedniej części cyklu.

Stem cells. Part III – adult stem cells

Abstract:

Most of the stem cells residing in adult organisms are unipotent or multipotent. These cells play the key role in the growth and regeneration of tissues. In the present article we characterized selected types of adult stem cells, inter alia hematopoietic stem cells and mesenchymal stem cells. Next, information about current and potential use of adult stem cells in science and medicine has been discussed. Finally, we  summarized information about adult stem cells and pluripotent stem cells that have been described in the previous article.

Key words: adult stem cells, tissue regeneration, regenerative medicine, cell therapy, unipotency, multipotency


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/4, pp. 3-10