kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/4, 11-15

« « « 2018/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Joanna Marć-Pieńkowska

Kontrowersje wokół energetyki wiatrowej

Abstrakt:

Bezsprzecznie, w świetle doniesień o zanieczyszczeniu atmosfery na skutek m.in. emisji związanej ze spalaniem paliw kopalnych, należy zadbać o rozwój alternatywnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej. Jednak budowa siłowni wiatrowych nierzadko budzi niepokój lokalnych społeczności i jest przyczyną protestów. Lęk przeciwników energetyki wiatrowej często wynika z tendencyjnie przekazywanych informacji i nie zawsze ma obiektywne uzasadnienie. Edukacja społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie obiektywnych danych, uzyskanych w wiarygodnych badaniach naukowych, z całą pewnością służyłaby złagodzeniu nastrojów społecznych. Artykuł zestawia najczęściej podnoszone argumenty przeciwników siłowni wiatrowych z obiektywnymi naukowymi faktami, podejmuje próbę tłumaczenia powodów niechęci lokalnych społeczności do inwestycji oraz przedstawia rozwiązania pozwalające zminimalizować niekorzystny wpływ pracujących turbin wiatrowych na człowieka oraz środowisko, co może służyć zwiększeniu świadomości ekologicznej obywateli i zmniejszeniu liczby protestów.

Controversies around wind energy

Abstract:

Undoubtedly, in the light of the reports on the atmosphere pollution caused by fossil fuels burning, there is a need to turn to the development of an alternative energy sources, also the wind power. However, wind turbines construction frequently evokes fears of local communities and is a cause of protests. The fears of the antagonists of the wind turbines comes from tendentious reports not always objectively justified. Society`s education through the proliferation of objective data, obtained from reliable scientific research certainly would serve to alleviate the unfriendly social attitudes. The article confronts arguments most frequently brought up by the wind turbines adversaries with an objective, scientific facts, undertakes an attempt to explain the reasons for local communities` reluctance to these investments and presents solutions that would allow to minimalize the unfavorable effects on people and an ecology of the working turbines, which on the whole may raise the level of citizenry environmental awareness and lower the instances of the protests.

Key words: ecology, wind energy, wind turbines


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/4, pp. 11-15