kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 17-26

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Paweł Jonczyk

Kortyzol – hormon o charakterze antyanabolicznym

Abstrakt:

Kortyzol to syntetyzowany w korze nadnerczy hormon steroidowy, który pełni wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka, przede wszystkim umożliwiając adaptację ustroju do zmieniających się warunków środowiska. W sytuacjach stresowych modyfikuje on m.in. metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów, pracę układu sercowo-naczyniowego, gospodarkę wodną, równowagę mineralną, funkcje układu immunologicznego oraz ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W pracy opisano etapy jego syntezy, regulację wydzielania, sposoby transportu, a także mechanizm działania oraz fizjologiczne funkcje w organizmie.

Cortisol – hormone with antianabolic effect

Abstract:

Cortisol is a steroid hormone synthesized in the adrenal cortex that performs many important functions in the human body. First of all it regulates the adaptation to changing environmental conditions. In stressful situations it modifies, among others, metabolism of carbohydrates, proteins and fats, the activity of cardiovascular system, water and mineral balance, the immune system and the central nervous system (CNS). The article describes the steps of the synthesis, regulation of secretion, transport methods, as well as the mechanism of action and physiological functions in the body..

Key words: glucocorticoids, cortisol, adrenal glands, metabolism


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 17-26