kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, 9-17

« « « 2014/3

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Paweł Staszek, Anna Antosik, Urszula Krasuska, Agnieszka Gniazdowska

L-kanawanina – niebiałkowy aminokwas toksyczny dla zwierząt i roślin

Abstrakt:

Oddziaływania biochemiczne pomiędzy sąsiadującymi roślinami określa się mianem allelopatii. Najczęściej mają one charakter negatywny, z uwagi na toksyczność allelopatin –związków produkowanych przez rośliny. L-kanawanina należy do tzw. aminokwasów niebiałkowych, jest analogiem (antymetabolitem) L-argininy. L-kanawanina jest syntetyzowana w tkankach roślin bobowatych i pełni funkcję dodatkowego źródła azotu lub związku odstraszającego roślinożerne owady. W pracy omówiono metabolizm L-kanawaniny, rolę L-kanawaniny w oddziaływaniach roślina-owad oraz prawdopodobny mechanizm toksyczności tego aminokwasu w organizmach roślinnych.

L-canavanine – the non-protein amino acid toxic to animals and plants

Abstract:

Allelopathy describes plant-plant interaction by chemicals released into environment. In most cases negative effect of allelochemicals is detected due to their toxicity. L- canavanine belongs to the group of non-protein amino acids, and is known as antimetabolite of L-arginine. L-canavanine is synthesized in legumes. It functions as a putative source of nitrogen, and is famous for its insecticidal activity. The work summarizes the current knowledge on the role of L-canavanine in plant metabolism and their impact on growth and development of plants. A special attention was pointed also on L-canavanine in plant-herbivore interaction.

Key words: allelopathy, allelochemical, nonprotein amino acid, toxicity


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/3, pp. 9-17