kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, 55-59

« « « 2013/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Marcin Zaród

Małe eksperymenty, wielkie odkrycia. Praktyka eksperymentalna w edukacji przyrodniczej

Abstrakt:

Artykuł przedstawia uwagi metodyczne związane z organizacją i przebiegiem szkolnych doświadczeń fizycznych na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach obecnej podstawy programowej. Pokazane są w nim propozycje łączenia fizyki z innymi przedmiotami przyrodniczymi, techniką i otoczeniem codziennym uczniów. Artykuł zawiera przykład organizacji lekcji eksperymentalnej na podstawie doświadczeń z elektrycznością na etapie gimnazjum. Przykłady i praktyki prezentowane w artykule są oparte na doświadczeniach edukacji pozaformalnej, takich jak akademickie programy popularyzatorskie i działania edukacyjne organizacji pozarządowych.

Small experiments, great discoveries. The practice of experiential science education

Abstract:

This article presents various teaching methods that include an experimental approach to the gymnasium and high-school physics curriculum. Various methods of an interdisciplinary approach between physics and other sciences, technology and the students’ everyday life are presented. A sample laboratory lesson focusing on electrical circuits in the gymnasium curriculum is also included. Cases presented in the article are based on informal education practices, such as academic science encouragement programmes and NGO experiences.

Key words: experiment for students, physics, non-formal education, popularisation of science, electricity


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, pp. 55-59