kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, 73-79

« « « 2014/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Aleksandra Kubica, Wiktoria Sobczyk, Urszula Poziomek

Metoda badawcza i uwrażliwienie na stan środowiska – propozycja zajęć terenowych

Research method and sensitivity to the environment - outdoor activities


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/4, pp. 73-79