kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/1, 12-18

« « « 2014/1

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Volha Paulouskaya

Mitochondrial diseases

Abstrakt:

Mitochondria are found in every nucleated cell of the human body. The major function of these cell compartments is energy production. Mitochondria are the only orgenalles of the human cells that have their own genetic material – mitochondrial DNA, that is because of their bacterial ancestry. Mutations in the mtDNA as well as in the nuclear genome cause mitochondrial diseases, the symptoms of which are very diverse. Mitochondrial dysfunction is a common phenomenon of many disorders, also of neurodegenarative diseases.

Mitochondrial diseases

Abstract:

Mitochondria are found in every nucleated cell of the human body. The major function of these cell compartments is energy production. Mitochondria are the only orgenalles of the human cells that have their own genetic material – mitochondrial DNA, that is because of their bacterial ancestry. Mutations in the mtDNA as well as in the nuclear genome cause mitochondrial diseases, the symptoms of which are very diverse. Mitochondrial dysfunction is a common phenomenon of many disorders, also of neurodegenarative diseases.

Key words: inheritance, mitochondrial genome, mtDNA, mutation, neurodegeneration


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2014/1, pp. 12-18