kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, 23-32

« « « 2013/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Kamil Lisiecki

Molekularny Dr Jekyll i Mr Hyde

Abstrakt:

Białka prionowe stanowią jak dotąd bardzo słabo poznaną rodzinę białek. Jednakże ich wyjątkowe cechy sprawiają, iż od momentu ich odkrycia (uwieńczonego nagrodą Nobla) są intensywnie badanym obiektem. W dodatku, zaskakująca natura białek prionowych – białek o dwóch twarzach – powoduje, że są one niezwykle interesującą ciekawostką biologiczną.

Molecular Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Abstract:

Prion proteins are as yet very poorly known family of proteins. However, their unique characteristics make them, since their discovery (which was rewarded with the Nobel Prize) intensively investigated object. In addition, a surprising nature of prion proteins – proteins with two faces – makes them an extremely interesting biological curiosity.

Key words: prion, prion diseases, PRNP, antiprion activity, Creutzfeldt-Jacob disease, BSE, curcumin, dendrimers, yeast


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2013/2, pp. 23-32