kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 37-41

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Jan Boczek, Małgorzata Kiełkiewicz, Małgorzata Kłyś

Najstarsi ogrodnicy spośród owadów

Abstrakt:

W ciągu milionów lat ewolucji, niektóre gatunki mrówek, termitów i chrząszczy wypracowały mutualistyczne interakcje z grzybami. Na przykładach, omówiono zachowania tych owadów, które poza tym, że funkcjonują w perfekcyjnie zorganizowanych społeczeństwach, to zapewniają grzybom optymalne do wzrostu i rozwoju warunki, tak by grzyby mogły być wartościowym pokarmem dla członków społeczności owadziej. W artykule zwrócono uwagę na metody biologiczne i chemiczne wykorzystywane przez mrówki grzybiarki, ze szczególnym uwzględnieniem symbiotycznych mikroorganizmów wytwarzających antybiotyki chroniące kolonie mrówek przed infekcjami bakteryjnymi.

Carbapenemase of type KPC – dangerous epidemiological outbreaks in Poland and in the world

Abstract:

During millions years of evolution, some species of ants, termites and beetles independently worked out mutualistic interactions with fungi. Examples of the behaviour of such insects which insure proper conditions for growth and development of the fungi and get valuable food in return are presented. Attention was directed to microorganisms living in symbiosis with fungus-growing ants and producing antibiotics protecting ant colonies against bacterial infection.

Key words: fungus-farming ants, termites, ambrosia beetles, mutualistic interactions with fungi


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 37-41