kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/4, 3-10

« « « 2018/4

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik pdf) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Dorota Dwużnik, Anna Bajer

Nie tylko pies zły, gdy gryzą go pchły

Abstrakt:

Pchły (Siphonaptera) są niemiłymi towarzyszami ludzi i zwierząt. Należą do grupy krwiopijnych bezskrzydłych owadów. Rząd Siphonaptera liczy ponad 2 tysiące gatunków, które występują prawie na całym świecie. Owady te cieszą się złą sławą wektorów niebezpiecznych patogenów, w tym bakterii, wirusów czy pasożytów. Pchły odegrały kluczową rolę w rozprzestrzenianiu epidemii dżumy, która pochłonęła miliony ludzkich istnień. Ich niechciana, ale silna więź z człowiekiem sprawiła, że pchły są bohaterami wielu wierszy oraz obrazów, w których przedstawia się, często w zabawny sposób, nierówną walkę z tymi pasożytami. Ich niezwykłe zdolności przyczyniły się do powstania pchlich cyrków, w których pchły bawiły widownię swoimi akrobatycznymi umiejętnościami.

Not only dog grieves, when bitten by fleas

Abstract:

Fleas (Siphonaptera) are the unpleasant companions for both humans and animals. They belong to a group of flightless, hematophagous insects. The Siphonaptera order consists of over 2 thousand species, occurring almost all over the world. These insects are notorious vectors of hazardous pathogens, including bacteria, viruses and parasites. Fleas played the key role in spread of the plague epidemic, which claimed millions of human lives. Their undesirable, but close relation with humans resulted in fleas appearing in many poems and paintings, were the unequal fight with those parasites is depicted, often in comical manner. The unusual abilities of fleas contributed to the creation of flea circuses, were fleas entertained the auditorium with their acrobatic skills.

Key words: fleas, Ctenocephalides felis, plague, cat scratch disease, Diphyllidium caninum, flea circus


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2018/4, pp. 3-10