kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

ISSN 1643-8779"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, 10-19

« « « 2017/2

Kliknij tę ikonę, by obejrzeć artykuł we Flashu (plik SWF) | należy odczekać do momentu, aż plik załaduje się w całości, a następnie obracać strony strzałkami klawiatury (w prawo i w lewo) lub chwycić myszką za górny róg i przeciągnąć stronę

Magdalena Zboińska

Niezwykły sposób pozyskiwania azotu przez rośliny mięsożerne

Abstrakt:

Rośliny mięsożerne zasiedlają gleby ubogie w azot. Aby uzupełniać niedobory tego pierwiastka, w toku ewolucji wykształciły silnie wyspecjalizowane liście pułapkowe, których funkcją jest przywabianie, zabijanie i trawienie owadów oraz innych bezkręgowców. W wyniku rozkładu ich ciał do pułapki uwalniane są proste związki azotu, które mogą zostać zaabsorbowane przez roślinę. W trawieniu ofiary gatunki mięsożerne są niekiedy wspomagane przez organizmy symbiotyczne zamieszkujące ich pułapki. Celem niniejszej pracy jest opisanie przystosowań anatomicznych, morfologicznych, fizjologicznych i biochemicznych, umożliwiających roślinom mięsożernym pozyskiwanie azotu z ciał zwierząt.

The unique way of nitrogen acquisition by carnivorous plants

Abstract:

Carnivorous plants grow in nitrogen-deficient soils. To supplement nitrogen deficiency, they developed highly specialized trap leaves which lure, kill and digest insects and other invertebrates. As a result of the degradation of victims, into the trap simple nitrogen compounds are released, which are absorbed by plant leaves. Carnivorous species are sometimes inhabited by symbiotic organisms which participate, by excretion of specific enzymes, in pray digestion. The goal of this paper is to describe anatomical, morphological, physiological and biochemical adaptations, which allow carnivorous plants to obtain nitrogen from animal bodies.

Key words: carnivorous plant traps, enzymes, digestion, absorption, symbiosis, Nepenthes, Sarracenia, Dionaea, Drosera, Utricularia, Genlisea, Roridula


"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" 2017/2, pp. 10-19